ΜΕΤΟΧΙΑ ΙΕΡΑS ΜΟΝΗS

ΜΕΤΟΧΙΑ ΙΕΡΑS ΜΟΝΗS
1) Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Σεραφεὶμ Καρδίτσης.

2) Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Τριάδος Μορφοβουνίου.

3) Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Παντελεήμονος Πεζοῦλας.

4) Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Δημητρίου Μεσενικόλα.

5) Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Τριάδος Σάϊκας.

6) Ἱερὰ Μονὴ Στάνας.

7) Ἱερὰ Μονὴ Δώδεκα Ἀποστόλων (Κόκκινης Ἐκκλησιᾶς) Καρδίτσης.

8) Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Τρύφωνος Μοσχάτου.