ΙΕΡΑ ΛΕΙΨΑΝΑ

ΙΕΡΑ ΛΕΙΨΑΝΑ

Οἱ  Ἱερές Μονές εἶναι τά προπύργια καί οἱ θεματοφύλακες τῆς πίστεώς μας. Σ' αὐτές κρατεῖται μέ μεγάλη αὐστηρότητα ἡ «ἀκρίβεια» καί ἡ τάξις τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπου δοξολογεῖται ἀκατάπαυστα τό ὄνομα τοῦ Tριαδικοῦ Θεοῦ καί τῶν Ἁγίων μας.

Στίς Ἱερές Μονές φυλάσσονται ὡς ἀνεκτίμητοι θησαυροί τά περισσότερα ἀπό τά Ἱερά Λείψανα τῶν Ἁγίων μας, καί ἀποδίδεται σ' αὐτά ἡ πρέπουσα τιμή.

Ἔτσι καὶ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κορώνης ἐκτὸς ἀπὸ τὴν χαριτόβρυτη κάρα τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Σεραφείμ, φυλάσσονται καὶ ἀρκετὰ Ἱερὰ Λείψανα Ἁγίων πού «βγαίνουν» γιὰ προσκύνηση κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τους, ἀλλὰ καὶ ἕνα μεγάλο μέρος αὐτῶν –κατὰ τὸ τυπικό τῆς Μονῆς- τὴν Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς καὶ τὴν 1η Μαΐου ἑκάστου ἔτους, ὅπου καταφθάνουν στὴν Μονὴ ἑκατοντάδες προσκυνητές, διὰ νὰ προσκυνήσουν τὴν Παναγία, ἀλλὰ καὶ νὰ λάβουν τὴν χάρη καὶ τὴν εὐλογία τῶν Ἁγίων μας.